Våra referenser
Dessa företag har valt att samarbeta med oss

ex-bombardier
"Require hjälpte oss att starta upp och utveckla kravhanteringsprocessen samt användandet av kravhanteringsverktyget DOORS. Vi har positiv erfarenhet av deras arbete och de har varit ett stort stöd i våra projekt” — Bombardier Transportation
ex-volvo
"Require har hjälpt Volvo CE under många år med att leda och utveckla kravhanteringsarbetet för motorutvecklingsprojekt och har dessutom agerat kravingenjörer för framtagning av en helt ny elektronikplattform. ” — Volvo Construction Equipment
logo-fmv
"Require har hjälpt och hjälper FMV med kravhantering och konfigurationsledning i flera upphandlingar av sjukvårdssystem och sjukvårdsmateriel. Arbetet går ut på att hjälpa till med processer, rutiner och kunskap om kravställning, kravhantering och konfigurationsledning.” — Försvarets materielverk
trv
"Require leder, driver och informerar om processen kravhantering inom Trafikverkets projekt Citybanan i Stockholm, en sex kilometer lång pendeltågstunnel under Stockholm – från Tomteboda via Odenplan, T-Centralen vidare under Riddarholmen och fram till Stockholms södra.” — Trafikverket
logo-reforce
"Require agerade kravcoacher åt ReForces ledning för att effektivare arbeta med uppsättning av krav på hög nivå samt prioritering av olika lösningar och funktioner. ” — ReForce International
profoto
"Require hjälpte Profoto att ta fram ett mer effektivt sätt att skriva kravspecifikationer samt utbildade flera projekt- och produktledare inom Modern Kravhantering. ” — Profoto
ex-ge
"Require höll utbildning i konsten att skriva bra krav. Utbildningen omfattade grunderna i kravhantering, olika tekniker för att skriva krav samt generella tips om hur man skriver tydliga, konsekventa och mätbara krav. ” — GE Healthcare
ongame-network-logo
"Require höll en kort utbildning samt workshops för att hjälpa Ongame att bli bättre på identifiering och kvantifiering av de mest kritiska kraven i ett projekt. ” — Ongame
scania
"Require hjälper Scania att utveckla rollen som Business Analyst samt stöttar projekt som konsulter inom kravhantering. ” — Scania
sthlm_vatten
"Require ansvarar för krav- och ändringshantering i Stockholm Vatten ABs projekt SFA (Stockholms Framtida Avloppsrening) som innefattar utbyggnad och teknikskifte i Henriksdals Reningsverk, en helt ny underjordisk sedimenteringsanläggning i Sickla samt nedläggning av Bromma Reningsverk och en 16 km lång tunnel för överledning av avloppsvatten från Bromma till Sickla/Henriksdal.” — Stockholm Vatten
SL-Logotyp
"Require ansvarar för att planera och utföra kravhanteringen för Stockholms Läns Landstings projekt att bygga ut tunnelbanan från Kungsträdgården till bland annat Nacka. ” — SL
netent
"Kravledare och kravanalytiker för rapportkraven bakom en ny big data-plattform, vilket omfattade utredning/modellering av nytt och befintligt rapportinnehåll samt dataunderlag för prediktiv analys. Stöd till kravställningen av nytt kravverktyg för ett bolagsövergripande förändringsprogram.” — NetEnt