lampor
innovation

Strukturerad Innovation

Skapa produkter med verkligt värde

Vår Innovationsworkshop ger företag verktygen att starta utvecklingsprojekt på bästa sätt, genom att sätta mätbara och konkreta mål, tydliggöra scopet och använda det för att hitta innovativa koncept.

Vad är en innovation? Kan det göras innovationer inom alla branscher och områden? Är allt uppfunnet? Innovationer kommer inte från system eller politisk önskan, de kommer från individer som är öppna för att se dem. Vår Innovationsworkshop (2 dagar) ger företag verktygen att starta utvecklingsprojekt på bästa sätt, genom att sätta mätbara och konkreta mål, tydliggöra scopet och använda det för att hitta innovativa koncept.

Dag 1 – Definiera målet

Vad ska bli bättre, hur mycket bättre och för vem? Det är avgörande frågor att besvara för att ett utvecklingsprojekt ska bli så lyckat som möjligt. Nya produkter tas normalt fram för att förenkla eller förbättra livet för någon eller några. För att utveckla rätt produkt måste vi veta vilka dessa är. Vem är beredd att betala för vår produkt? Dessa kallar vi våra intressenter.

Vi måste också ta reda på vilket problem vi ska lösa. Vad är det som ska bli bättre och hur mycket bättre ska det bli? Det gäller att lägga utvecklingsbudgeten på att lösa rätt problem och inget annat. Alldeles för ofta fokuserar man på fel problem och lösningarna man tar fram bygger på lösa antaganden eller i värsta fall på ”utvecklingschefen tyckte att den här lösningen verkade häftig” eller liknande.

Tillsammans definierar vi vad som ska bli bättre genom att skriva ner de tio mest kritiska kraven för projektet. Alla krav kvantifieras, det vill säga vi sätter siffror som visar precis hur mycket värde vi vill leverera till våra intressenter. Det räcker inte med att skriva ”bättre, roligare, snabbare”. Alla kan sätta siffror när det gäller pengar. Nu lär vi oss att sätta siffror även på ”bättre, roligare, snabbare”.

Dag 2 – Dags att bli innovativ

Dagen inleds med en föreläsning på temat innovation. Vad är en innovation, vem är innovatör, hur tänker man innovativt? En rad knep och tankesätt för den kreativa processen på ett individuellt plan lärs ut. Därefter genomför deltagarna ett antal praktiska övningar för att träna på att tänka kreativt.

Eftermiddagen inleds med en kort översikt av olika patentstrategier. Som innovativt företag bör man ha en grundläggande förståelse för patent och vilka möjligheter men även fallgropar de kan medföra.
Utifrån de grundläggande krav som identifierats under föregående dag formulerar vi tillsammans ett antal konkreta problem som er produkt ska lösa.

Vi går igenom hur en lyckad brainstorm genomförs. Tidigare under dagen har vi talat om den individuella kreativa processen. Genom en rätt genomförd brainstorm kan gruppens kreativitet maximeras. Därefter genomför vi tillsammans med er en brainstrom utifrån de problemformuleringar vi tidigare tagit fram. Vi är övertygade om att en rad nya och oväntade koncept kommer att dyka upp!
Som avslut på dagen kategoriserar och analyserar vi de nya idéer som kommit fram.

Det förväntade slutresultatet är ett antal innovativa koncept och idéer som har potential att leda till nya eller förbättrade produkter. Det långsiktiga resultatet är förhoppningsvis att deltagarna fortsätter att tänka innovativt.

 

För att beställa denna produkt, eller för att få en mer detaljerad offert, använder du formuläret till höger för att skicka en intresseanmälan
29 000 SEK