big-rel-img-3
granskning

Granskning

Ett snabbt steg mot högre kvalitet

Har du någon gång varit i ett projekt där den framtagna produkten inte mött förväntningarna? Har du varit i upphandlingar där leverantörerna inte förstår vad du faktiskt vill ha?

Då kan det vara dags att se över hur bra era kravspecifikationer egentligen är!

Välskrivna kravspecifikationer är grunden till lyckade projekt. Flera stora studier visar att den vanligaste orsaken till att utvecklingsprojekt misslyckas är bristande kravhantering.
Men hur gör man då? Hur vet man hur bra en kravspeficikation är? 

På Require har vi lång erfarenhet av hur kravspecifikationer bör se ut. Vi har skrivit krav för en mängd olika branscher och granskat specifikationer för allt från IT-system och medicinteknik till hjullastare och anläggningar. 

Utifrån ett antal riktlinjer för hur krav bör skrivas sätter vi en siffra på hur hög kvalitet er kravspecifikation håller. På så sätt kan ni börja mäta effekten av de förbättringar ni gör och sätta ett mål för hur hög kvalitet alla era kravspecifikationer ska ha i framtiden.
Dessutom ger vi tips på hur er kravspecifikation skulle kunna förbättras och vad som saknas, givetvis med tydliga exempel. Allt sammanfattas i en rapport som skickas till er inom 48 timmar.
Det här är ett mycket kostnadseffektivt sätt att snabbt hitta en väg mot bättre kravspecifikationer.

Vi är vana vid att behandla konfidentiell information och självklart skriver vi ett sekretessavtal innan ni skickar specifikationen till oss.

För att beställa denna produkt, eller för att få en mer detaljerad offert, använder du formuläret till höger för att skicka en intresseanmälan
9 000 SEK