big-rel-img-2
diagnos

Diagnos

Ett stort steg i rätt riktning

Requires Diagnos är till för organisationer som är beredda att verkligen förbättra sin kravhantering och därmed sin produktutveckling. En omfattande nulägesanalys med efterföljande förbättringsförslag ger möjligheten till att ta ett stort steg i rätt riktning.

Alla företag är unika och har oftast under lång tid utvecklat ett sätt att arbeta med produktutveckling. Därför finns heller ingen enkel standard att följa när det gäller kravhantering. Det går inte att lyfta ut en process från en bok och applicera rakt av, hur bra boken eller processen än är. 

Require har stor erfarenhet av att anpassa teorier och processer för kravhantering åt företag i en mängd olika branscher. Vi vet att företag är unika, men vi vet också att det samtidigt finns utmaningar som är gemensamma för alla företag, oavsett bransch. 

Vår Diagnos börjar med en ordentlig nulägesanalys av företagets produktutvecklingsprocess, med fokus på kravhanteringen. Detta är oerhört viktigt för att kunna göra förbättringar. Om man inte vet var man är idag är det väldigt svårt att veta hur man ska bli bättre. Vi går igenom projektdokumentation, genomför intervjuer och analyserar verksamheten. 

Resultatet tar vi med oss till en referensgrupp på Require, bestående av minst fyra konsulter med erfarenhet från flera olika branscher. Det gör att vi kan komma med förbättringsförslag och idéer från en rad olika infallsvinklar. En perfekt benchmarking, helt enkelt. 

Vi presenterar sedan nulägesanalysen som en rapport tillsammans med ett antal förbättringsförslag. Meningen är att dessa förbättringsförslag ska kunna drivas igenom utan att göra stora processförändringar och även utan Requires hjälp. Vi tror på att kravhantering blir riktigt effektivt först när företagen själva förstår hur viktigt det är och vad som bör göras, istället för att konstant ha kravhanteringskonsulter på plats. 
Givetvis hjälper vi dock gärna till om det behövs. För att beställa denna produkt, eller för att få en mer detaljerad offert, använder du formuläret till höger för att skicka en intresseanmälan
129 000 SEK