USER STORIES 2

Så skriver du stories för icke-funktionella krav

Denna kurs ska du gå för att bli bättre på att hjälpa beslutsfattare att hitta balans mellan kvalitetsegenskaper och funktionella krav.

Kvalitetsegenskaper och ”icke-funktionella krav” är inte alltid väldefinierade i början av ett projekt eller produktutvecklingsinitiativ. Dessa krav uppmärksammas istället ofta vid end-to-endtestning, release och liknande situationer där feedback på lösningen kommer in från ett nytt håll för första gången. Utmaningen är då att hinna genomföra tillräcklig kravanalys för att de nyupptäckta behoven ska vara möjliga att prioritera gentemot funktionella krav i den befintliga backloggen.

Kursen är en påbyggnad till "Så skriver du en diskussionsvänlig user story". Paketpris 4900 SEK gäller vid bokning av båda kurserna på samma datum

Du lär dig att:

  • Bli mer observant och känna igen kvalitetskraven hur de än är formulerade initialt
  • Skärskåda tekniskt skrivna user stories och analysera vilken användar-  och affärspåverkan de har
  • Skriva om obegripliga user stories så att de blir diskussionsvänliga och möjliga att prioritera

Vem bör gå?

Den primära målgruppen för kursen är kravanalytiker, testare, systemutvecklare, lösningsarkitekter, scrum masters och andra som finns med i situationer där kvalitetsproblem dyker upp oplanerat mitt under utvecklingsprocessen.

Kursledare

Tobias Nilsson är en strukturerad och tålmodig kravhanterare med ett specialintresse för coaching och kommunikation mellan människor. Med en bakgrund på verksamhetssidan har han i drygt fem år jobbat huvudsakligen med agila metoder och utvecklingsteam i snabbrörliga och föränderliga miljöer. Bland rollerna han har haft ingår Product Owner, Sales Controller, Scrum Master och Projektledare.

På fritiden gillar Tobias att spela trummor i band och att lära nybörjare paddla forskajak.


Viktigt att veta 

Kursen hålls på Klarabergsgatan 60 i Stockholm och vi står självklart för material och eftermiddagsfika.

Antalet deltagare är begränsat till 10 för att säkerställa hög kvalitet i diskussionerna. Notera att denna kurs även går att boka som företagsintern utbildning på valfri ort.

Förkunskapskrav är att du gått kursen "Så skriver du en diskussionsvänlig user story". 

Avbokningspolicy


För att beställa denna kurs, eller för att få en mer detaljerad offert, använder du formuläret till höger för att skicka en intresseanmälan
2900