Facilitering

- Att hålla ett effektivt möte

Möten skall vara effektiva, ha ett tydligt mål och i slutänden uppnå ett resultat. Men är det alltid så? Vet vi alltid vad syftet med ett möte är, vad som förväntas av oss och vad resultatet från mötet verkligen blev. Allt det där praktiska då; går det att koppla upp sig på nätet, har vi ett rum för ändamålet och fungerar pennorna till White-boarden?

Ett möte tar resurser i anspråk. Därför måste vi vara klara över vad vi vill ha utav ett möte, skapa förutsättningarna för detta och ta hand om resultatet på ett ansvarsfullt sätt.


”Facilitering – att genomföra ett effektivt möte” är en grundkurs som lägger fokus på att förstå rollen som facilitator och vad som förväntas av en i denna roll. Vi tittar närmre på hur man planerar och genomför ett möte och hur man sammanfattar resultatet. Allt i syfte för att uppnå ett efterfrågat resultat!

Kursen är generell och tar inte fokus på någon speciell typ av möte. Utan tanken är att  kunskaperna kan tillämpas oavsett om det rör sig om ett större eller mindre möte.


Är den här kursen för mig?

Om du vill få ut mer av möten och tycker om att leda människor är denna kurs en bra utgångspunkt. Kursen är övergripande och ger dig verktygen för att strukturera effektiva möten oavsett storlek.

Vad lär man sig?

Kursen baserar sig på tre steg:

1) Planera ett möte för att nå ett specificerat mål
2) Hur man leder för att skapa och upprätthålla engagemang
3) Sammanfattning och överlämning av resultatet

Kursledare
Med 20+ års erfarenhet av verksamhetsförändring, med huvudsaklig fokus på kravhantering och processutveckling, gillar Daniel Burén att bidra till långsiktiga och hållbara lösningar. Att få individer att växa kunskaps- och erfarenhetsmässigt är en ständig utgångspunkt i hans uppdrag. Daniel har en bred erfarenhet och har arbetat med allt från operativt kravarbete till att driva kontinuerlig processförbättring och att sätta strukturen på plats för kravarbetet.

Daniel har i snitt 4,6 av 5 från utvärderingarna på frågan hur kunnig han är i ämnet. 

Viktigt att veta
Kursen hålls på Klarabergsgatan 60 i Stockholm och vi står självklart för material och riktigt bra fika. 


Avbokningspolicy

För att beställa denna kurs, eller för att få en mer detaljerad offert, använder du formuläret till höger för att skicka en intresseanmälan
2400 SEK