Facilitering - att leda ett möte, 4h

Möten upptar stor del av vår tid, men hur mycket får vi egentligen ut av dem? Hur mycket tid lägger vi på att tydligt definiera vad vi vill ha utav dem? Med hjälp av en enkel checklista kan man planera, genomföra och sammanfatta stora som små möten, nå ett resultat och samtidigt skapa behållning för alla involverade. Låter det spännande?

Möten upptar stor del av vår tid, men hur mycket får vi egentligen ut av dem? Hur mycket tid lägger vi på att tydligt definiera vad vi vill ha utav dem? Med hjälp av en enkel checklista kan man planera, genomföra och sammanfatta stora som små möten, nå ett resultat och samtidigt skapa behållning för alla involverade. Låter det spännande?

I denna crash course går vi igenom rollen som facilitator och hur man förbereder ett möte, vad som man skall tänka på under dess genomförande och när man sammanställer resultatet från den. Med dig får du en checklista som du kan användas vid planering av såväl stora som små möten.

Kursledare
Med 19+ års erfarenhet av verksamhetsförändring, med huvudsaklig fokus på kravhantering och processutveckling, gillar Daniel Burén att bidra till långsiktiga och hållbara lösningar. Att få individer att växa kunskaps- och erfarenhetsmässigt är en ständig utgångspunkt i hans uppdrag. Daniel har en bred erfarenhet och har arbetat med allt från operativt kravarbete till att driva kontinuerlig processförbättring och att sätta strukturen på plats för kravarbetet.


Kursen hålls på Holländargatan 22 i Stockholm och vi står självklart för riktigt bra eftermiddagsfika.

För att beställa denna kurs, eller för att få en mer detaljerad offert, använder du formuläret till höger för att skicka en intresseanmälan
1 900 SEK