Framgångsrika produkter är
ingen slump!

Kontor i Malmö - Require öppnar nytt kontor i Öresundsregionen

Efter att ha etablerat oss väl i Mälardalsregionen som en pålitlig partner inom kravhantering och verksamhetsanalys, med kunder som Trafikverket, Volvo CE, Ericsson och Scania utökas verksamheten med ett kontor som täcker Öresundsregionen.

Kontorschef blir Björn Dahlberg, som kommit till Require från Capgemini, där han arbetat som både projektledare och business analyst.

"Require höll utbildning i konsten att skriva bra krav. Utbildningen omfattade grunderna i kravhantering, olika tekniker för att skriva krav samt generella tips om hur man skriver tydliga, konsekventa och mätbara krav. ” — GE Healthcare
"Require har hjälpt Volvo CE under många år med att leda och utveckla kravhanteringsarbetet för motorutvecklingsprojekt och har dessutom agerat kravingenjörer för framtagning av en helt ny elektronikplattform. ” — Volvo Construction Equipment
"Require hjälpte oss att starta upp och utveckla kravhanteringsprocessen samt användandet av kravhanteringsverktyget DOORS. Vi har positiv erfarenhet av deras arbete och de har varit ett stort stöd i våra projekt” — Bombardier Transportation
"Require hade uppdraget som kravanalytiker på H&M, vilket gick ut på att samla in, kvalitetsgranska och dokumentera kraven på ett nytt system.” — H&M
"Require har hjälpt och hjälper FMV med kravhantering och konfigurationsledning i flera upphandlingar av sjukvårdssystem och sjukvårdsmateriel. Arbetet går ut på att hjälpa till med processer, rutiner och kunskap om kravställning, kravhantering och konfigurationsledning.” — Försvarets materielverk